Badania naukowe

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulika skupiają się na problematyce związanej z wypadkami drogowymi, a w szczególności z kryminalistycznymi problemami dotyczącymi procesu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Nieodzownie z badaniami tymi związane jest zainteresowanie problematyką dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich najbliższych, oraz o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku udziału w wypadku.

Metodyka prowadzonych badań:

  • badania aktowe – akta spraw przestępstw wypadku drogowego;
  • badania ankietowe – ankiety dla biegłych, sędziów, prokuratorów, motocyklistów;
  • analiza literatury przedmiotu, oraz orzecznictwa.

Kursy i studia podyplomowe:

  • studia doktoranckie w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – praca doktorska pt. Kryminalistyczne problemy ustalania przyczyn i przebiegu wypadków drogowych [w przygotowaniu];
  • studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwa Samochodowego organizowane przez Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Transportu Samochodowego oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” – ukończone w 2010 r.;
  • szkolenie specjalistyczne z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” – ukończone w 2010 r.