Adwokat Arkadiusz Pikulik

Adwokat. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007-2011).

Badania naukowe.
Publikacje.
Konferencje naukowe.
Kryminalistyka.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z klientami indywidualnymi, oraz przedsiębiorcami.

Prowadził z sukcesami wiele spraw: karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, oraz innych.

Zajmował się przekształceniami i tworzeniem nowych jednostek organizacyjnych, w szczególności spółek prawa handlowego, stowarzyszeń.

Prowadził zajęcia (ćwiczenia i wykłady) z zakresu kryminalistyki, oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Dobrze włada językiem angielskim. Ukończył kurs English for Legal Purposes.

Więcej informacji o zakresie świadczonych usług znajdziecie Państwo w dziale
specjalizacje i zakres usług