Specjalizacje Kancelarii

Przedmiotem specjalizacji w pracach naszej Kancelarii uczyniliśmy:

 • dochodzenie odszkodowań za:
  • wypadki drogowe;
  • szkody medyczne;
  • wypadki przy pracy;
  • inne rodzaje wypadków.
 • prowadzenie spraw karnych – w charakterze obrońcy i pełnomocnika;
 • sporządzanie opinii oraz prowadzenie spraw karnych i cywilnych;
 • pomoc prawna wierzycielom w dochodzeniu ich należności;
 • pomoc prawna udzielana dłużnikom.

Szczególną uwagę poświęcamy zapewnieniu kompleksowej obsługi prawnej naszym klientom. Nie ma dla nas takich spraw, z którymi nie będziemy w stanie sobie poradzić. W ramach naszych specjalizacji oraz usług świadczonych z pozostałych gałęzi prawa, zawsze dokładamy najwyższej staranności aby pomóc naszym klientom.

Wypadki drogowe – odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Z uwagi na zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulik, Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związanych ze sprawami dotyczącymi wypadków i kolizji drogowych. Usługi te skierowane są do ofiar wypadków drogowych oraz osób im najbliższych, a także do osób podejrzanych o spowodowanie wypadku, bądź kolizji drogowej.

W sprawach związanych z wypadkami i kolizjami drogowymi oferujemy:

 • prowadzenie spraw o wypadki i kolizje drogowe – występowanie w roli obrońcy podejrzanego/oskarżonego, albo pełnomocnika pokrzywdzonego;
 • analiza i przygotowywanie ekspertyz oraz opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych;
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty bądź innych świadczeń za krzywdę i szkodę powstałe w wyniku udziału w wypadku drogowym, bądź za śmierć osoby bliskiej;
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem/sprawcą, oraz reprezentowanie stron przed sądem cywilnym w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń.

Połączenie wiedzy z zakresu nauk prawnych, oraz wiedzy technicznej dotyczącej rekonstrukcji wypadków drogowych pozwala w sposób profesjonalny prowadzić sprawy związane z wypadkami drogowymi