Obsługa prawna firm

W zakresie naszych usług skierowanych do podmiotów gospodarczych znajduje się obsługa prawna firm. Pomagamy Klientom biznesowym w sprawach wymagających mediacji bądź negocjacji z ich kontrahentami. Świadczymy także usługi w zakresie reprezentowania klientów w sprawach przed sądami (pełnomocnictwo procesowe), oraz przygotowujemy umowy w imieniu klientów. Ponadto zajmujemy się zakładaniem spółek cywilnych i handlowych oraz przygotowujemy ich akty regulacji wewnętrznych. Udzielamy także informacji dotyczących zmian w zakresie regulacji dotyczących prowadzonej działalności.

Pełen zakres wykonywanych czynności przedstawiony został poniżej:

 • opiniowanie umów przedstawionych naszym klientom;
 • przygotowywanie umów niezbędnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • informowanie przedsiębiorców o zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących pośrednio oraz bezpośrednio prowadzonej działalności;
 • przygotowywanie opinii i udzielanie porad prawnych;
 • dochodzenie należności od dłużników;
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z kontrahentami klienta;
 • występowanie w roli pełnomocników procesowych w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach, w których udział bierze nasz klient;
 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego;
 • renegocjacje zobowiązań oraz prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych;
 • obsługa prawna postępowań przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
 • tworzenie spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. (tutaj zrób odnośnik do pod strony zakładanie spółek z takim tekstem):

Zakładanie spółek

Oferujemy Państwu usługi w postaci pomocy prawnej w zakładaniu spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Po rozmowie z osobą zainteresowaną sami opracowujemy indywidualną dla danej osoby umowę spółki.

Udzielamy pomocy prawnej w prowadzeniu spraw spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Nasza pomoc prawna nie ogranicza się tylko do procedury rejestracji podmiotów gospodarczych. Doradzamy również na późniejszych etapach funkcjonowania osób prawnych, analizując umowy, przygotowując projekty aktów prawnych spółki, prowadząc postępowania windykacyjne i egzekucyjne współpracujących z nami podmiotów.

Dzięki współpracy z notariuszami, oferujemy również możliwość sporządzenia aktów korporacyjnych, dla których ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego.

W tym zakresie naszej działalności wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej przedstawionej nam sprawy, oraz konkurencyjne ceny świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Pomoc prawna osobom fizycznym

Nasza pomoc prawna może polegać na pojedynczej konsultacji (poradzie prawnej) oraz na kompleksowej obsłudze prawnej – prowadzenie spraw przed sądem.

Reprezentujemy także klientów w sprawach z urzędu – skontaktuje się z nami w celu uzyskania porady w jaki sposób Twoja sprawa może być prowadzona przez naszą Kancelarię z urzędu.

Pomoc prawną oferujemy Państwu w zakresie:

 • prawa rodzinnego – w sprawach o alimenty, separację, rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej i innych;
 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego, a w szczególności:
  • sprawy spadkowe – w sprawach o podział majątku spadkowego, o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, testamentowych, o uznanie osoby za zmarłą;
  • sprawy o zapłatę;
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań;
 • prawa karnego – obrona w postępowaniu przed sądem i prokuratorem w sprawach karnych oraz o wykroczenia, jak również w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy z ZUS;

a także:

 • prawa handlowego i gospodarczego;
 • prawa upadłościowego i naprawczego;
 • prawa medycznego;
 • prawa zamówień publicznych;
 • prawa budowlanego;
 • prawa konkurencji i konsumentów;
 • sprawy egzekucyjne:
  • obsługa prawna wierzycieli;
  • obsługa prawna dłużników.

Naszą pomoc oferujemy:

 • w postępowaniu przed sądami – reprezentowanie przed Sądami we wszystkich rodzajach spraw;
 • w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym;
 • w trakcie negocjacji pozasądowych;
 • przed organami prokuratury i policji;
 • przed organami administracji;
 • przed innymi organami.