Konferencje naukowe

 • 6.12.07 – Seminarium krajowe – Rola Grupy G6 we współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego – Centrum Europejskie Natolin – uczestnictwo.
 • 12-13.04.08 – Toruń Konferencja Ogólnopolska – „Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku” – UMK Toruń – prelegent, temat wystąpienia: „Klasyczny model sądownictwa a integracja europejska. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Człowieka – konkurencja czy koegzystencja?”
 • 22-25.04.08 – Gdańsk Konferencja międzynarodowa GAMBIT 2008 – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czas na integrację – uczestnictwo.
 • 6.06.08 – „Ius est ars boni et aequi” – Konferencja Doktorantów 5-6.06.2008 – prelegent, temat wystąpienia: „Przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych w ocenie uczestników kursów na prawo jazdy”.
 • 27-28.10.2008 – „V Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw” – prelegent, temat wystąpienia: „Dzieci ofiary wypadków drogowych – konsekwencje, działania prewencyjne”.
 • 28.05.2009 r. – Debata z kandydatami do PE na WPiA UMK w Toruniu „Wybory do Europarlamentu – świadomy wybór studentów” – organizator razem z mgr Piotrem Janiakiem.
 • 28-30.05.2009 r. – „V Sympozjum Kryminalistyczne – Kryminalistyka – mity a rzeczywistość” – prelegent, temat wystąpienia: „Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego”.
 • 21-22.09.2009 r. – Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki – prelegent, temat wystąpienia: „Instytucja biegłego sądowego w Polsce – ocena funkcjonowania”.
 • 7-9.10.2009 r. – XI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. Konferencja Ogólnopolska – uczestnik.
 • 1.12.2009 r. – Sesja naukowa Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki – Toruń, 40 lecie Katedry i Zakładu Kryminalistyki UMK w Toruniu – uczestnik.
 • 19-21.04.2010 r. – IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie – konferencja ogólnopolska. Prelegent, temat wystąpienia: „Kryminalistyka a negatywne zjawiska w ruchu drogowym”.
 • 26.05.2010 r. – „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi” – konferencja doktorantów WPiA UMK – Toruń – współorganizator z mgr Jackiem Pakułą i prelegent, temat wystąpienia: „Jeśli nie dziecko to kto? – odpowiedzialność cywilna dzieci za przyczynienie się do wystąpienia wypadku drogowego”.
 • 23-24.05.2013 r. – „Kryminalistyka – nauka – praktyka” – uczestnik.